top of page

FCHA - Interim Regulatory Judgement

First Choice Housing Association – Interim Regulatory Judgement

Assessment: June 2021

· Governance (including tenant services)Standard (November 2019 judgement confirmed)

· Financial ViabilityStandard (November 2019 judgement confirmed)


 

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf - Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: Mehefin 2021.

· Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) - Safonol (Dyfarniad Tachwedd 2019 wedi’i gadarnhau)

· Hyfywedd Ariannol - Safonol (Dyfarniad Tachwedd 2019 wedi’i gadarnhau)

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.

Comments


Categories

Recent Stories

bottom of page